Bilimsel Araştırmalar

Doğal Nefes ve nefesi açmaya yönelik çalışmalar, sistemimize yüksek miktarlarda oksijen taşıyan bir iyileştirme sürecidir. Bu tür metotlar Amerika ve Avrupa’da otuz yılı aşkın süredir kullanılıyor ve milyonlarca insanın yaşamına sağlık, enerji, gençlik ve huzurlu bir zihin olarak geri dönüyor.

Sistemimiz, oksijenin varlığından uzak kaldığında neden birkaç dakika içinde öldüğümüzü araştıran Dr. Samuel West’in (D.N., N. D.) son yirmi beş yılı yaşamın bu gizemini araştırmakla geçti.

Aynı zamanda Dünya Kan Proteini Araştırma Derneği’nin de kurucusu olan Dr. West’in, hastalıkların nasıl başladığı ve nasıl geliştiğine yönelik yaptığı araştırmalar;

Hücrelerin etrafındaki su ve kan proteininin, lenf damarları aracılığı ile uzaklaştırılmadığı takdirde, hücrelerin oksijeni alamayacağını ve bu sebeple kişinin 24 saat içinde öleceğini ortaya koymuştur.

Bu bilgi, ünlü bir lenfolog olan Dr. Arthur C. Guyton tarafından 1961 yılında yazılan “Tıbbi Fizyoloji Ders Kitabı” adlı kitapta konfirme edilmiştir. Dr. Guyton aynı zamanda derin nefesin, ölü hücreleri ve suları uzaklaştıran lenf damarlarını aktive ettiğini de kanıtlamıştır ki, bu da hücrelerin oksijeni absorbe etmesine olanak veren kuru ortama ulaşmasına izin vermektedir.

1980 yılında Dr. West hücrelerde kuru bir ortam yaratma denklemini temsil eden bir formül geliştirdi. İşlevlerini düzgün yerine getirebilmek için her organizma elektrik enerjisine gereksinim duyar. Bu elektriği oluşturmak için vücudumuzun kan akımı içinde yeterli oksijene ihtiyacı vardır ki, hücrelerdeki sodyum-potasyum pompaları çalıştırılabilsin. Kabul edilmiş tıbbi yaklaşımların içine düştüğü yanılsamalardan biri oksijenin zaten mevcut olduğu varsayımıdır. West’in ortaya çıkardığı şey ise, hücreler kuru olana kadar pompaları çalıştıracak oksijenin olmadığıdır.

Lenf damarlarımızı nasıl aktive edeceğimizi öğrenerek iyileşme sürecini basitleştirebiliriz. Çünkü bir kez aktive edilen damarlar, aşırı suyu çeker ve hücrelerin elektrik pompalamalarını çalıştırmaları için gerekli olan oksijeni almasını sağlarlar. Bu noktada organlarımız düzgün çalışır duruma gelir ve iyileşme gerçekleşir. Nefes açma çalışmalarında öğretilen ve uygulanan tam diyafram nefesi, lenfatik sistemin etkin çalışmasını stimüle eden başlıca araçtır. Bu da nefes seansına katılan insanların pek çoğunun hissettiği yoğun enerji ve karıncalanmayı açıklamaktadır.

 Nefes Hayat Demek
Bütün yaşadığınız ağrıların, sızıların, yorgunluk ve gerginliğin hatta yaşamınızdaki her türlü tıkanıklığın sebebinin uyurken ve gündelik yaşam içerisinde nefesinizi tutuyor olmanızdan kaynaklanan oksijen eksikliği olduğunu söylesek?